Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ bendradarbiavimo su tėvais svarba įtraukiajame ugdyme
2023-03-02
Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ bendradarbiavimo su tėvais svarba įtraukiajame ugdyme

Vienas iš tikslų, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymosi turinį ikimokykliniame amžiuje, – įtraukti tėvus į ugdymosi procesą. Šeimą ir pedagogus jungia tas pats tikslas – sėkmingas vaiko ugdymasis, o tai ypač svarbu šiuo metu, kai visos švietimo įstaigos artėja įtraukiojo ugdymo link.

Vaikai, iš prigimties būdami smalsūs, yra atviri naujoms patirtims bei nuo pat mažų dienų yra linkę viską kopijuoti. Mažieji mėgsta imituoti profesinę veiklą: žaisdami prisiima įvairius vaidmenis – gydytojo, gaisrininko, kirpėjos ir pan. Todėl nusprendėme suorganizuoti grupėje projektą „Profesijos“, kurio metu tėveliai galėjo pasidalinti su vaikais savo profesijos ypatumais, dalyvauti grupėje su vaikais įvairiose veiklose: gaminti proginius atvirukus, kalėdinius žaisliukus eglutei, tyrinėti mikrobus ant savo rankelių. Vienai iš tėvelių, mamai ukrainietei, pristatant savo mėgiamą visažistės darbą, vaikai ne tik susipažino su šia profesija, bet ir bendraujant, kalbantis atsirado galimybė turtinti, plėsti žodyną. Projekto metu tėveliai ne tik įsitraukia į vaiko ugdymą/si bei įstaigos ugdymo veiklą, bet pastebime, kad tėvams įsitraukus į veiklas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, pagerėja bendravimo ir bendradarbiavimo suvokimo prasmė tarp tėvų ir pedagogų, išsikeliami konkretūs tikslai, kurių vieningai siekiama.

     

Nuorodos