„Tu man kaip saulytė, mamyte“
2021-10-19
„Tu man kaip saulytė, mamyte“

Mamos diena yra tarptautinė šventė švenčiama ne vienoje pasaulio šalyje, tačiau gali skirti datos, kada ji minima. Mama – vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo pirmiausia susitinkame tik gimę. Gerbti ir mylėti jas privalome visą laiką, bet minint Mamų dieną, atiduodame visą savo dėmesį tik joms, kaip jos atidavė save augindamos vaikus ir besirūpindamos šeimos gerove.

Mama, tu ta pradžia, kuri man davė širdį.
Tu ją savy nešiojaisi ilgai…
Tu ta šviesa, kuri mane sušildė
Kai pirmą mano šypsnį pamatei.

Mama, nuo pačių pirmųjų mano žingsnių mokai vien tik gėrio ir grožio. Gėrį ir šilumą Tu pati dalini kitiems ir to lauki iš manęs. Mokai pajausti grožį visur: lakštingalos giesmėje ir pirmųjų rudens šalnų numargintuose klevo lapuose, kasdieninės duonos raikyme ir siūbuojančių javų jūroje.

 AČIŪ, MAMA …

Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus.
Tu pirma mums parodei saulės spindulį, šilta šypsena užkerėjai veidus mūs.
Tu išmokei mus dirbt ir mylėti, skausmą ir vargą dalintis perpus.
Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom nužengę toli ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.

Nuorodos