Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų psichologinės raidos ypatumai ir pozityvaus elgesio įpročių formavimas. Atvejų analizė.
2021-10-19
Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų psichologinės raidos ypatumai ir pozityvaus elgesio įpročių formavimas. Atvejų analizė.

Išklausėme seminarą, pasidalinome gerąja darbo patirtimi su dirbančiais pedagogais, susipažinome su jų darbo specifika, taip pat apžiūrėjome specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes, mokinių klases, sporto salę, rankdarbių dirbtuves, vaikų įvairius rankdarbius… Ačiū Birutei Navikienei Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro direktorei ir specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjai Daliai Kasperavičienei už šiltą priėmimą ir pristatymą, supažindinimą su šio centro veikla.

Gelgaudiškio dvaras – XIX a. architektūros ansamblis, esantis Šakių rajone, Gelgaudiškyje, ant Nemuno kranto. Tai vienas originaliausių ir didžiausių Lietuvos dvarų ansamblių, įaugęs į apylinkės gamtą. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu pertvarkoma Gelgaudiškio specialiosios mokyklos struktūra, pakeičiant mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla į pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras ir keičiamas pavadinimas. Iš Gelgaudiškio specialioji mokykla į Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras. 2012 m. kovo 19 d. pradėjo veikti Gelgaudiškio specialiosios mokyklos padalinys – Neįgaliųjų dienos užimtumo centras Šakių rajono žmonėms su negalia.

Nuorodos