DĖL UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO NUO GEGUŽĖS 18 D.
2021-10-20
DĖL UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO NUO GEGUŽĖS 18 D.

Rengdamiesi atnaujinti įstaigos veiklą, kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020-05-18 d. Ugdytinių tėvų apklausos duomenys rodo, kad atnaujinti darželio lankymą ruošiasi 85% mūsų darželio ugdytinių, todėl supažindiname Jus su įstaigos darbo tvarka karantino laikotarpiu:

Įstaiga nuo 2020-05-18 karantino metu dirbs nuo 7.30 iki 18.00 val. Tėvai vaikus Įstaigą turi atvesti iki 9.00 val. ir pasiimti iki 18.00 val.

 Tėvai, pradėdami vesti vaiką į darželį, turės pasirašyti deklaraciją, kurią pridedame ir prašome su ja susipažinti iki vaiko atvedimo į darželį. PDF

 Nerekomenduojame vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakymu Nr. V-483 patvirtintame apraše, kurį irgi pridedame;
 • Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

 

 Į darželį negalėsime priimti:

 • Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba vaikas turės išorinių ligos požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
 • Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).

 

 Vykdant vaikų priėmimą bus laikomąsi tokios tvarkos:

 • Vaikus lydintys asmenys turi turėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per vienas (pagrindinio įėjimo) įstaigos duris. Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome vaikams iš anksto paaiškinti šią procedūrą, kad nesukeltume jiems streso. Darbuotojas bekontakčiu termometru pamatuos temperatūrą. Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija pažymima sveikatos būklės vertinimo žurnale.
 • Vaiką į grupę palydės ir atėjus pasiimti tėvams prie darželio durų perduos taip pat įstaigos darbuotojas. Tėvams į grupes eiti draudžiama.
 • Darželio darbuotojai bus įleidžiami per kitas duris, jiems taip pat bus matuojama temperatūra ir vertinama sveikatos būklė. Todėl prašome laikytis vaikų priėmimo tvarkos, laukti prie pagrindinių darželio durų, o susidarius didesniam atėjusiųjų skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.
 • Dėl darbuotojų, galinčių dirbti karantino metu, skaičiaus sumažėjimo, administracija bus priversta lanksčiai spręsti vaikų priėmimo problemą. Todėl gali būti vaikų lankomų grupių pasikeitimų (grupės gali būti jungiamos, jose gali dirbti kiti darbuotojai, nei buvo iki karantino).
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams, Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Vaikai į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems paskirtu laiku.
 • Vaikams neleidžiama į grupę neštis žaislų, maisto produktų.
 • Tėvai, kurie karantino metu neveda vaiko į darželį, už jį ir nemoka (nereikia pateikti pateisinančių dokumentų). Moka tik tie, kurie veda.

 Labai tikimės bendradarbiavimo ir susitarimų, kad apsaugotume vaikus ir vieni kitus. Esant bet kokiems darbo organizavimo pasikeitimams, pasistengsime nedelsiant Jus informuoti.

2020-05-13_10.44_Letiniu-ligu-sarasas.pdf (0.2 MB)
2020-05-13_10.44_Tėvų-deklaracija.pdf (0.23 MB)
Nuorodos