Projektas "Mes pažįstame formas, dydžius ir spalvas"
2022-02-07
Projektas "Mes pažįstame formas, dydžius ir spalvas"

2022 m. sausio 17-28 d. lopšelyje darželyje vyko projektas "Mes pažįstame formas, dydžius ir spalvas". Pasaulyje kiekvienas žmogus susiduria su formomis, dydžiais ir spalvomis. Regimąjį suvokimą pradedame ugdyti jau nuo ikimokyklinio amžiaus. Todėl formų, dydžių ir spalvų pažinimas – neatsiejama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dalis. Siekiant įvairių gebėjimų vaikų aktyvaus įsitraukimo svarbu ugdyti kompetencijas įvairiose veiklose. Projektas skirtas pasiruošimui įtraukiajam ugdymui, siekiant pedagogų bendruomenės bendradarbiavimo, ugdant vaikų pažinimo, komunikavimo, sveikatos, socialinę bei meninę kompetencijas. 

Vykdant įtraukųjį ugdymą kūrybinio proceso eigoje svarbus ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimas. Vaikai stebėdami aplinkoje esančias formas, dydžius, spalvas, jas aptarė grupių veiklose, specialiojo pedagogo, logopedo, meninio ugdymo užsiėmimų metu. Panaudodami įvairias medžiagas, priemones kūrė paveikslus, kuriuose atsispindėjo formos, dydžiai ir spalvos. Meninio ugdymo (kūno kultūra) mokytojai kartu su grupių mokytojais bei švietimo pagalbos specialistais organizavo sportines estafetes sporto salėse, panaudojant įvairių formų ir spalvų sporto inventorių.

Nuorodos