Korupcijos prevencija
2021-10-21

Už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje atsakinga raštvedė Dovilė Velmunskė.

2019-2021 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas.pdf (0.3 MB)
2019-2021 m. korupcijos prevencijos programa.pdf (1.05 MB)
Nuorodos