Socialiniai partneriai
2023-06-08

Informuojame, kad Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ tapo projektų, finansuojamų ES lėšomis partneriais konsultantais:

 1. „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“
 2. „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“.
Projektus vykdo Ukmergės rajono savivaldybė, projektų vykdymo laikas 2019-11-28-2021-11-28 d.
Pagal projekto įgyvendinimo sutartį įstaigos specialistai konsultuos projekto partnerius (Ukmergės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dvi gimnazijas ir vieną pagrindinę mokyklą) 192 val.
 

Lopšelio darželio „Spindulėlis“ socialiniai partneriai:

 • Kauno technologijų universitetas, socialinių mokslų fakultetas;
 • Lietuvos sporto universitetas;
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugija;
 • Kauno kolegijos J. Vienožinskio metų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra;
 • Kauno Tauro „LIONS“ klubas;
 • Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras;
 • Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
 • Kauno K. Griniaus progimnazija;
 • Eigulių seniūnija;
 • Programos „Zipio draugai“ vykdytojas Lietuvoje viešoji įstaiga „Vaiko labui“;
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
 • Kauno pedagoginė – psichologinė tarnyba;
 • Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“;
 • Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“;
 • Vaiko gerovės centras „Pastogė“;
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centras;
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
 •  
  Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras;
 • Kauno dziudo klubas "Ryto rasa";
 • Lietuvos kariuomenės mokykla;
 • Vytauto Didžiojo universitetas;
 • Asociacija "Raudonos nosys Gydytojai klounai".

Nuorodos