Mokesčio tvarka
2023-08-17

Keičiasi mokesčio tvarka nuo 2023-09-01

Nuo 2023-09-01 keičiasi mokesčio tvarka - didėja mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Keičiasi mokesčio tvarka nuo 2023-09-01 - SPRENDIMAS.pdf (0.08 MB)
Sprendimas dėl mokėjimo už darželį t2310032.pdf (0.19 MB)
Mokėjimo už darželį tvarkos aprašas t2310032priedas.pdf (0.21 MB)
Mokėjimo už darželį tvarkos aprašas.pdf (0.29 MB)
Nuorodos