Vaikų priėmimas
2024-02-06

Vaikų priėmimas į Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai.

Priimant vaikus į Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“ vadovaujamės „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008-06-27 d. sprendimu Nr.T-331:

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Primename, kad vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste. Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus: neįgalumo lygio pažymą / dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas /  pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą/ šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, Internetinėje svetainėje: http://darzeliai.kaunas.lt

Tėvai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Formuojant grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Be eilės priimami vaikai, kurių brolis/sesuo lanko tą pačią įstaigą ir įvaikinti vaikai.

Prašymai priimami:

  1. Pirmadienį:                         800-16.00 val.
  2. Antradienį:                         800-16.00 val.
  3. Trečiadienį:                        8.00-16.00 val.
  4. Ketvirtadienį:                    8.00-16.00 val.
  5. Penktadienį:                       8.00-12.00 val.

Lopšelyje-darželyje už vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Alšauskienė. Prieš atvykstant prašome informuoti tel.: (8-37) 731694

Informacija apie vaikų priėmimą ir priimamų vaikų sąrašus teikiama tel.: (8-37) 731694 arba +37067979004Nuorodos