Vaikų priėmimas
2021-10-21

Vaikų priėmimas į Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai.

Priimant vaikus į Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“ vadovaujamės „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008-06-27 d. sprendimu Nr.T-331:

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Primename, kad vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste. Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus: neįgalumo lygio pažymą / dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas /  pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą/ šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, Internetinėje svetainėje: http://darzeliai.kaunas.lt

Tėvai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Formuojant grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Be eilės priimami vaikai, kurių brolis/sesuo lanko tą pačią įstaigą ir įvaikinti vaikai.

Prašymai priimami:

Pirmadienį:                         8.00-16.00 val.
Antradienį:                         10.00-18.00 val.
Trečiadienį:                        8.00-16.00 val.
Ketvirtadienį:                    8.00-16.00 val.
Penktadienį:                       8.00-15.00 val.

Informacija apie vaikų priėmimą ir priimamų vaikų sąrašus teikiama tel.: (8-37) 731694

Centralizuoto priėmimo į Kauno darželius tvarka.pdf (0.27 MB)
Nuorodos