Vaikų taryba
2024-04-09

Vaikų tarybos uždaviniai:

 1. Teikti pasiūlymus ir idėjas įstaigos direktorei ir įstaigos tarybai.
 2. Aktyviai dalyvauti planuojant ir organizuojant įstaigos renginius ir projektus.
 3. Padėti mokytojoms kurti gerą mikroklimatą įstaigoje, būti įstaigos darbuotojų patarėjais, organizatoriais, draugais.
 4. Įtraukti tėvus į įstaigos tobulinimo ir įvaizdžio kūrimo procesą.

Vaikų tarybos nariai:

 1. Adrija Sribikė;
 2. Lėja Balkūnaitė;
 3. Leila Sinkevičiūtė;
 4. Austėja Bastauskaitė;
 5. Armanda Švedaitė;
 6. Kipras Noreikis;
 7. Vakaris Kavaliauskas;
 8. Joris Pranaitis;
 9. Titas Vaškelis.

Vaikų tarybos veiklą koordinuoja mokytojos:

Karolina Giniūnaitė, Sandra Bekešiūtė, Eglė Pėtnyčienė.Vaikų tarybos nuostatai.pdf (0.6 MB)
Nuorodos